Sandrasana Heemstede Privacy

Privacy regelement

Sandrasana vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandrasana verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Internetbrowser en apparaat type

– Adresgegevens (indien u lessen bij mij volgt, via de apps (Meditatie en     Ontspanning, Meditation and More en Yoga met je ogen dicht) zien wij alleen uw postcode en het land waar u woont.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandradiependaal@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Sandrasana verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (dit geldt niet voor de apps)

– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les/oefening in de     app, zodat deze voor u toegankelijk blijft

– Sandrasana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe      verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Sandrasana zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Sandrasana verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Sandrasana gebruikt geen cookies. Wel gebruiken wij Google Analytics, om statistieken van bezoekers bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sandradiependaal@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sandrasana zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.sandrasana.nl

Telefoonnummer: +31611788853

Bedrijfsadres: Kadijk 4

2104 AA Heemstede

Beveiliging

Sandrasana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandradiependaal@gmail.com.

Eigen risico

Sandrasana is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen, oefeningen of behandelingen. Dit geldt voor de apps en persoonlijke lessen en behandelingen. Bij twijfel of u bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via sandradiependaal@gmail.com.

Sluit Menu